Torsdag den 10-06-2021 , blev generalforsamlingen i Den Danske Hannoveraner avlsforening afholdt og en ny bestyrelse blev valgt dvs. foreningen lever videre og bliver ikke nedlagt. Den nye bestyrelse vil i det kommende år arbejde for at foreningen og glæden ved vores fælles passion for hannoveraner avlen stimuleres og vokser. Bestyrelsen afholder første møde på onsdag i den kommende uge via Teams. Her vil vi fastlægge vores plan for det kommende år.
Vi håber på jeres opbakning til projektet
Ligeledes vil vi gerne sige tak til den tidligere bestyrelse for deres gode arbejde gennem mange år.
Bestyrelsen
Helene Geevliet (formand)
Kamilla Meyer 
Henriette Bregendorf
Malene Hinge Høyer
June Flittner
Karen B. Meyer