Vi inviterer jer hermed til generalforsamlingen i Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark d. 21. april kl. 11 på Hesselhoej.dk (Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup, Denmark).

På generalforsamlingen vil der være spændende indlæg fra Hannoveraner International, hovedforbundet i Tyskland.

Vi regner med at slutte generalforsamlingen af ca. kl. 13 med en forfriskning og en sandwich.

Vi vil igen i år også forsøge at lave online adgang til dem der ikke kan være fysisk til stede, mere information vil komme senere.

Tilmelding gerne inden 17. april på linket: https://forms.gle/PnDahBz5RZF4fpcz9

Vi håber på jeres opbakning til arrangementet og vi ser frem til at se jer.

Dagsorden:

1. Velkomst v/formanden

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Orientering fra Forbundet

5. Årsregnskab v/kasseren

6. Fastsættelse af kontingent

7. Helene Geervliet, Henriette Bregendorf, June Flittner, Karen Meyer og Kamilla Meyer er på valg

8.Valg af revisorsuppleanter

9. Behandling af indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen

10. evt.