Generalforsamling 2023 tilmelding:

Vi inviterer jer hermed til generalforsamlingen i Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark d. 15. april kl. 11 på Hesselhoej.dk (Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup, Denmark).

Vi kan samtidig oplyse at samme dag afholder Hesselhoej.dk deres årlige Hingsteshow, så der er derfor mulighed for at deltage i begge dele og lave en hyggelig tur ud af det.

På generalforsamlingen vil der være spændende indlæg fra Hannoveraner International, hovedforbundet i Tyskland.

Vi regner med at slutte generalforsamlingen af ca. kl. 13 med en forfriskning og en sandwich, hvorefter hingsteshowet starter kl. 14.

Vi vil i år også forsøge at lave online adgang til dem der ikke kan være fysisk til stede, mere information vil komme senere.

Tilmelding gerne inden 12 april på linket: https://forms.gle/eMZaduKxuciAAqVd7

Vi håber på jeres opbakning til arrangementet og vi ser frem til at se jer.

Dagsorden:

1. Velkomst v/formanden

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Orientering fra Forbundet

5. Årsregnskab v/kasseren

6. Fastsættelse af kontingent

7. Ingen bestyrelsesmedlemmer på valg

8.Valg af revisorsuppleanter

9. Behandling af indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen

10. evt.