Den 30. April 2022 er der Generalforsamling på Hesselhoej.dk på Fyn.

Adressen er:
Ravnskovgyden 4
5466 Asperup

Generalforsamlingen starter kl. 11 med en rundvisning på Hesselhoej.dk og fremvisning af hingstene. Selve generalforsamlingen starter kl. 13 med en forfriskning i form af en sandwich med drikkevare til. Dagen afsluttes ca. ved 15-tiden.

Tilmelding senest d 24. April 2022 pr mail til Henriettebregendorf@gmail.com

Dagsorden:

1. Velkomst v/formanden

2. Valg af dirigent

3. Vedtagelse af reviderede vedtægter.

4. Formandens beretning

5. Orientering fra Forbundet

6. Årsregnskab v/kasseren

7. Fastsættelse af kontingent

8. Ingen bestyrelsesmedlemmer på valg

9.Valg af revisorsuppleanter

10. Behandling af indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen

11. evt.

Vi ser frem til at se jer.